Tổng: 0

Hệ Thống Kiểm Soát Cửa

Sắp xếpNgày nay, vấn đề bảo an và tự động hoá ngày càng được các doanh nghiệp, cơ quan coi trọng và “Hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng, vân tay và mật khẩu....”

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CỬA:

1. Đầu đọc kiểm soát vào ra : Là nơi kiểm tra tính hợp lệ, cho phép hay không cho phép một người nào đó ra hay vào khu vực kiểm soát (phòng thiết bị, phòng làm việc….)

2. Khóa Từ:

-  Lực giữ cửa trung bình 150 Kg.

-  Nguồn 12V/370mA hoặc 24V/185mA

-  Cho phép theo dõi tình trạng cửa.

-  Khối lượng thông thường 1Kg

-  Có 2 loại: khóa từ cho cửa mở vào & khóa từ cho cửa mở ra.

3. Thẻ cảm ứng ( nếu sử dụng vân tay thì không cần thẻ)

4. Hệ thống quản lý trên máy tính : Quản lý vào ra, chấm công, thao tác từ xa vào các đầu đọc kiểm soát vào ra. Ở trạng thái bình thường hệ thống chốt cửa ngăn chặn việc có người tự do đi qua cửa kiểm soát. Mỗi người làm việc tại khu vực kiểm soát cần đăng kí vào hệ thống kiểm soát vào ra qua đó được người quản lý cấp một quyền truy cập duy nhất (thẻ vào ra,mã số,vân tay….). Khi muốn vào hoặc ra khu vực kiểm soát họ bắt buộc phải sử dụng quyền này. Đầu đọc kiểm soát vào ra được kết nối với máy tính (PC) qua đó thông tin vào ra của người truy nhập vào khu vực được quản lý chặt chẽ. Các thông tin này giúp người quản lý có thể biết được quá trình làm việc của một người bất kỳ và qua đó kết hợp chấm công.


Kinh doanh: 0985 885 447